Stadsbestuur start schadedossier op voor landbouwers en fruittelers die getroffen zijn door noodweer

dinsdag 28 juni 2016

Het stadsbestuur van Sint-Truiden bereidt een dossier voor om de schade bij landbouwers en fruittelers ten gevolge van de extreme weersomstandigheden te laten erkennen als ramp. Getroffenen worden gevraagd om schadegevallen steeds te melden via het meldpunt Landbouw van de stad. Zo kan de geleden schade zo goed mogelijk in kaart gebracht worden.

Het noodweer van gisterenavond in combinatie met de extreme regenval van de afgelopen weken, heeft landbouwers en fruittelers zwaar getroffen. Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil een dossier opstarten voor de erkenning als ramp, om zo een tegemoetkoming te kunnen verkrijgen van het Vlaams Rampenfonds.

Om dit dossier zo goed mogelijk te kunnen staven, wordt gevraagd om alle mogelijke gevallen van schade aan zowel fruitgaarden, serres als andere landbouwgoederen te melden aan de stad Sint-Truiden. Getroffenen kunnen hiervoor steeds terecht bij het meldpunt Landbouw of via 0498 93 90 12.

In geval van schade aan de oogsten, kan er ook gebruik gemaakt worden van het standaarddocument. Daarin staan alle gegevens opgesomd die de stad Sint-Truiden nodig heeft om de schade in kaart te brengen. Landbouwers en fruittelers kunnen het ingevulde document terugbezorgen aan het meldpunt Landbouw.

Om een zicht te krijgen op de geleden schade, is het vooral belangrijk om foto’s te nemen van de geleden schade, aangifte te doen bij de verzekeringsmaatschappij, maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen en alle bewijsstukken te verzamelen van gemaakte en nog te maken kosten ter bewaring en herstelling van de schade. De Commissie tot Vaststelling van Schade aan Teelten zal ook zo spoedig mogelijk langskomen om de schade bij de getroffen landbouwers en fruittelers vast te stellen. 

Meer info?

Afbeelding noodweer Sint-Truiden