Stadsbestuur pakt verloedering op Ridders de Menten de Horneplein aan.

woensdag 3 februari 2021

Wie het stadscentrum van Sint-Truiden via de Diestersteenweg inrijdt, passeert het Ridders de Menten de Horneplein, één van de belangrijke inkompoorten van de stad. Het plein wordt echter al decennialang ontsierd door een leegstaand benzinestation. Om het plein opnieuw een aantrekkelijke uitstraling te geven, heeft het stadsbestuur het leegstaande pand verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze zal het verwaarloosde pand zo snel mogelijk afbreken waardoor er ruimte ontstaat voor een kleinschalig nieuwbouwproject.

Omwille van een moeilijke erfenisonverdeeldheid stond het voormalige benzinestation aan het Ridders de Menten de Horneplein al decennialang te verkommeren. Het leegstaande pand werd al snel het mikpunt van wildplakken en vandalisme en hierdoor een doorn in het oog van buurtbewoners en passanten.

Om de buurt van het Ridders de Menten de Horneplein op te waarderen, kocht de stad in 2017 het voormalige benzinestation aan via het autonoom gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling AGOST, met het oog op een grotere ontwikkeling. Voor dit geplande project werd echter geen consensus bereikt met de eigenaars van omliggende panden. Het stadsbestuur ging vervolgens op zoek naar een nieuwe koper voor dit gebouw met een toekomstvisie voor de buurt.

We hebben intussen een koper gevonden die dezelfde prijs betaalt voor het pand, als die de stad er in 2017 voor gaf. De nieuwe eigenaar is verplicht om het geheel binnen de zes maanden te saneren en af te breken en hij moet binnen het jaar een nieuwbouwproject starten.

Ridders de Menten de Horneplein Sint-Truiden