Stad Sint-Truiden lanceert het platform 'stadsleverancier'

dinsdag 28 februari 2023

Sint-Truiden wil Truiense leveranciers een duw in de rug geven via het platform 'stadsleverancier'. Al meer dan 60 ondernemers registreerden zich intussen als stadsleverancier. 

Stadsleverancier?

Ongeveer 20% van de economie draait op overheidsuitgaven, ook lokaal. We stellen dan ook alles in het werk om onze Truiense ondernemers goed te informeren. Met de website geven we ondernemers, die interesse hebben om met de stad samen te werken, zelf de kans om zich te registreren. We merkten dat starters of nieuwe bedrijven moeilijker in het vizier komen van de diensten. Met stadsleverancier willen we bekendheid geven aan de stad als potentiële klant. We hopen dan ook dat Truiense ondernemers zich massaal gaan registreren. Hebben stadsmedewerkers een spreker nodig voor een opdracht of event, zoeken ze een bloemetje om een bijzondere Truienaar te bedanken of hebben ze kantoormeubilair of verkeersborden nodig? Dan kunnen ze via de databank snel de nodige offertes opvragen voor een prijsonderzoek.

Met dit initiatief hopen we op korte termijn een databank aan te leggen met leveranciers. Het is in het belang van de stad want meer leveranciers betekent ook een goede bevraging van de markt en bijgevolg ook concurrentiële prijzen. Op die manier verzekert het lokaal bestuur Sint-Truiden ook dat we ons allen houden aan de wettelijk verplichting om de markt te laten spelen bij overheidsopdrachten. Stadsleveranciers komen in aanmerking voor opdrachten die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ vallen. Dat zijn overheidsopdrachten die qua omvang het bedrag van 140.000 euro exclusief btw niet overschrijden en waarvoor de aankopers in overleg met de dienst overheidsopdrachten zelf kiezen wie ze aanschrijven. Het grote verschil met de raamcontracten of grote opdrachten die uitbesteed worden, zit vooral in de aard van de opdracht.

Ben jij een Truiense ondernemer? Meld je dan voor overheidsopdrachten via www.sint-truiden.be/stadsleverancier-kandidaatstelling.

stadsleverancier