Stad Sint-Truiden kandidaat-koper voor domein Terbiest

woensdag 11 januari 2023

Het lokaal bestuur Sint-Truiden deed op maandag 9 januari een bod voor de aankoop van domein Terbiest. Indien de site in beheer van de stad komt, zal het lokaal bestuur middelen vrijmaken om de site te beschermen en verder op te waarderen.

Rekening houdend met de decretale bepalingen inzake de toegewezen bevoegdheden van de gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen enkel een bod onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad uitbrengen. Het dossier zal op de eerstvolgende gemeenteraad van 30 januari 2023 geagendeerd worden. 

stadhuis