Spoedprocedure reispaspoort

Let op! Coronamaatregelen!

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België. 

Je hebt dringend een reisdocument nodig omdat je op reis naar het buitenland vertrekt.

Vooraleer je vertrekt ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van FOD Buitenlandse Zaken en de brochure ‘Reis wijs'.

Je kan jouw reis ook nog registreren op TravellersOnline. Zo kan FOD Buitenlandse Zaken gemakkelijker met jou in contact komen bij een noodsituatie zoals een natuurramp, een crisis of een ernstig ongeluk.

Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming .

Voor wie?

 • Belgische kinderen en volwassenen ingeschreven in Sint-Truiden
 • Belgische kinderen en volwassenen op doorreis in Sint-Truiden en ingeschreven in Belgische consulaire registers
 • Erkende vluchtelingen en staatlozen (reisdocument)
 • Vreemdelingen niet als vluchteling of als staatloze erkend (reisdocument)

Geldigheid?

 • Volwassenen: 7 jaar
 • Kinderen: 5 jaar
 • Niet-Belgen: 2 jaar

Leveringstermijn?

 • Voor 15 uur aanvragen en registreren = vanaf 14 uur afhalen de 1e werkdag na jouw aanvraag
 • Na 15 uur aanvragen en registreren = vanaf 14 uur afhalen de 2e werkdag na jouw aanvraag
 • Zaterdagvoormiddag aanvragen en registreren = dinsdag afhalen vanaf 14 uur

 

Voorbeeld
Dinsdag voor 15 uur aanvragen en registreren = woensdag afhalen vanaf 14 uur
Dinsdag na 15 uur aanvragen en registreren = donderdag afhalen vanaf 14 uur

Opgelet!

 • Wacht niet tot het allerlaatste moment gezien de registratietijd! Kom ruim op tijd!
 • Indien leveringsdag op een feestdag valt, is jouw reispaspoort pas beschikbaar op de eerstvolgende werkdag.
 • Hou er rekening mee dat de externe firma geen reispaspoorten levert op zaterdag. Via de superspoedprocedure met levering in Brussel bestaat de mogelijkheid om op zaterdagvoormiddag jouw reispaspoort af te halen bij het loket paspoorten en identiteitskaarten in Brussel.
 • Onze diensten zijn op maandag gesloten. Je kan dan geen reispaspoort afhalen.

 

Prijs?

 • Spoedprocedure volwassenen: 260 euro
 • Spoedprocedure tot 18 jaar: 220 euro

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst bevolking.

Opgelet!

 • Minderjarige kinderen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn en dit vergezeld van één van de ouders of voogd
 • Hou er rekening mee dat onze diensten op maandag gesloten zijn, maar wel open zijn op zaterdagvoormiddag! 
 • Op maandag kan je een reispas via superspoedprocedure aanvragen in Brussel!

Je mag volmacht geven aan een andere persoon om jouw reispaspoort af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Hoe afhalen?

 • Persoonlijk bij het stadsloket
 • Je mag volmacht geven aan een andere persoon om jouw reispaspoort af te halen door het formulier hieronder te downloaden

Opgelet! Afhalen reispaspoort van minderjarig kind kan enkel door de ouder waar het kind is ingeschreven tenzij deze ouder volmacht verleent aan een andere volwassene (volmacht + kopie identiteitskaart volmachtgever).

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • (Vervallen) oude reispaspoort / reisdocumenten van de afgelopen 10 jaar /attest van verlies gemeente / attest van diefstal van de politie
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat meebrengen bij afhaling?

 • Identiteitsbewijs
 • Eventueel volmachtformulier + kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

Opgelet! Kinderen moeten niet aanwezig zijn bij de afhaling!

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtformulier275.84 KB