Speelpleintjes bewerkt met sproeistoffen afgesloten en afgegraven

dinsdag 2 mei 2017

Na een grondige evaluatie op het terrein, is gebleken dat er op 15 van de 47 speelpleintjes in Sint-Truiden sproeistoffen zijn gebruikt. Dat is een alleenstaand geval, dat niet had mogen gebeuren. De stadsorganisatie, die een voorbeeldrol te vervullen heeft, beschouwt het als een ontoelaatbare fout en heeft ondertussen de nodige stappen gezet om het probleem te verhelpen.

Sinds 2015 gebruikt de dienst Groen van de stad Sint-Truiden zoals wettelijk voorgeschreven geen pesticiden meer voor het onderhoud van de publieke perken op het grondgebied.

Voor het onderhoud van de 47 speelpleintjes is een technische afdeling van de dienst Jeugd verantwoordelijk. Deze afdeling heeft verschillende andere uiteenlopende taken binnen zijn pakket en is bijgevolg ook minder gespecialiseerd in groenonderhoud. Hierdoor zijn er stoffen gebruikt die niet langer toegelaten zijn op het openbaar domein.

De stadsorganisatie nam ondertussen zijn verantwoordelijkheid en stelde in opdracht van de stadssecretaris een onderzoek ten gronde in. Op basis hiervan is er beslist om de 15 betreffende speelpleintjes af te sluiten. In de tussentijd wordt het zand op de speelpleintjes afgegraven en vervangen door boomschors. Dat moet over een week overal gebeurd zijn.

Hoe dan ook, moeten dergelijke fouten in de toekomst absoluut vermeden worden. Hiertoe wordt er sterk ingezet op onderling overleg, interne communicatie en samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten.