Sociale tewerkstelling

Sociale economie:
De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven, organisaties en initiatieven die maatschappelijke waarden vooropstellen zoals voorrang van arbeid op kapitaal. Het is vooral de bedoeling om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (opnieuw) aan het werk te krijgen en optimaal te begeleiden. De sociale economie speelt een algemeen maatschappelijke rol op ecologisch en sociaal gebied, vult lokale noden en behoeften in, en zorgt voor tewerkstelling van een omvangrijke groep die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kan.

Het stadsbestuur bevordert de sociale tewerkstelling door de uitbesteding van taken, door principiële samenwerking of door cofinanciering en samenwerkingsverbanden. Het stadsbestuur is dan niet zelf werkgever maar ondersteunt diverse initiatieven in de sociale economie en zorgt voor extra tewerkstellingskansen.

Ecompas:
Sint-Truiden organiseert een intergemeentelijk samenwerkingsverband met Gingelom, Nieuwerkerken en Heers, om de sociale economie in de regio te ondersteunen. Deze vereniging, Ecompas, zet de sector in de kijker via een jaarlijkse actie.

Meer info over het beleid rond sociale economie vind je hier.

Bekijk hieronder de diverse projecten sociale economie in Sint-Truiden.