Sint-Truiden zet volgende stap naar aanleg fietsring

woensdag 21 december 2022

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2022 werd het bestek en de raming voor de eerste fase van de aanleg van de fietsring unaniem goedgekeurd. Hiermee wordt de volgende stap gezet in de realisatie van de fietsring.

De aanleg van een zichtbare uniforme fietsring rond de binnenstad is één van de grote strategische projecten van het lokaal bestuur Sint-Truiden binnen de mobiliteitsvisie 2030.

In juni 2021 startte het ontwerpbureau Antea Group met het ontwerpen van de fietsring. Deze plannen zijn intussen concreet. Om de uitvoering te realiseren worden ze opgedeeld in twee fasen: in fase 1 worden veilige fietsoversteekplaatsen gerealiseerd en in fase 2 worden de missing-links aangepakt. Op korte termijn kunnen bedrijven meedingen naar de uitvoering van fase 1. De overheidsopdracht wordt geraamd op 1.437.776,84 euro inclusief btw. In het kader van het Kopenhagenplan, zal het stadsbestuur de maximale subsidie, geraamd op 33 % van de te subsidiëren posten (449.578,92 euro inclusief btw), aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

De fietsring rond Sint-Truiden zal ongeveer 2,76km lang zijn en valt grotendeels samen met de historische vesten. Tijdens de eerste fase starten we met de aanleg van veilige fietsoversteekplaatsen in de Abdijstraat, Diesterstraat, Zoutstraat, Kazernestraat en Stapelstraat. Bij de aanleg van deze fietsoversteekplaatsen wordt rekening gehouden met verschillende specifieke ontwerpelementen die tot een veilige fietsring zullen leiden.

Bij de herinrichting van de fietsoversteekplaatsen kiezen we voor uniformiteit. Ter hoogte van elke fietsoversteekplaats voorzien we een plateau. Er worden attentieverhogende ledstrips met detectie voorzien die oplichten wanneer er een fietser aankomt. Deze ledstrips werken ondersteunend aan wettelijke signalisatie. Bovendien zal overal okerkleurig materiaal gebruikt worden om de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de fietsoversteekplaatsen te benadrukken.

In een volgende fase zullen ook de missing-links Naamsevest-Europaplein inclusief de fietsoversteekplaats Clockemstraat en Tichelrijstraat-Nieuwpoort worden aangepakt. Met de plannen wil het stadsbestuur een leefbare, aangename stad ontwikkelen waar iedereen zijn plekje krijgt.

fietsring