Sint-Truiden schakelt Vlaams ombudsman Bart Weekers in

maandag 17 juni 2019

De gemeenteraad van Sint-Truiden keurde op maandag 17 juni de samenwerking goed met Vlaams ombudsman Bart Weekers. De ombudsman zal het stadsbestuur bijstaan in de verwerking en afhandeling van klachten. Zo wil de stad haar dienstverlening verder optimaliseren.

De voorbije jaren heeft Sint-Truiden een burgermeldpunt op touw gezet. Dit systeem bundelt alle meldingen van burgers over situaties waarin zij vinden dat een optreden van de stad gewenst is. Dat kan gaan van pakweg losliggende stoeptegels tot vuilnis dat niet opgehaald werd.

De meldingen kunnen zowel analoog (per meldingskaart, brief,…) als digitaal (via de Sint-Truiden app, de website, e-mail…) toekomen. Via het meldpunt waakt het stadsbestuur over de vlotte afhandeling van de meldingen en wordt erop toegezien dat de burgers regelmatig updates hierover krijgen.

2de in Limburg
Wanneer burgers ontevreden zijn over deze of andere diensten, kunnen ze een klacht indienen bij het stadsbestuur. Om hier op een klantgerichte manier mee om te gaan, roept de stad een eigen ombudsdienst in het leven. Ze slaat hiervoor de handen in mekaar met Vlaams ombudsman Bart Weekers. Sint-Truiden is - na Pelt - de tweede Limburgse gemeente die deze samenwerking aangaat.

De wijze waarop dit zal gebeuren, is vastgelegd in een nieuw klachtenbehandelingsreglement. Dat kreeg samen met de aanstelling van de ombudsman groen licht op de gemeenteraad van 17 juni.

Neutrale bemiddelaar
Op die manier wil de stad haar dienstverlening naar de Truienaren verbeteren. De ombudsman zal hierbij waken over de kwaliteit van de klachtenbehandeling. Indien nodig zal hij ook optreden als neutrale bemiddelaar, enerzijds tussen de burger en de stad, maar evengoed tussen de stad en andere instanties die een aandeel hebben in de vlotte afhandeling van een klacht. De brede expertise, de onafhankelijkheid en het fijnmazige netwerk waarop de Vlaamse ombudsman hiervoor een beroep kan doen, vormen daarbij alleen maar voordelen.   

Het werkterrein van de Vlaamse ombudsman kan zich naast de stad bovendien ook uitstrekken voor haar verzelfstandigde entiteiten, zoals het Zorgbedrijf. Het nieuwe klachtenreglement met inbegrip van de ombudswerking is binnenkort raadpleegbaar via www.sint-truiden.be. Daarop verschijnt binnenkort ook een contactformulier voor de Truiense ombudsdienst.

Meer info?

foto Bart Weekers