Sint-Truiden rijft Vlaamse onthardingssubsidie binnen voor herinrichting Veemarktsite

maandag 9 september 2019

Sint-Truiden ontvangt samen met 21 andere initiatiefnemers een deel van de investeringssubsidie van ruim 5 miljoen euro die Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel uittrekt voor onthardingsprojecten en vergroening van steden. De stad zal het geld aanwenden voor de transformatie van de site van het slachthuis op de Veemarkt naar een groenblauwe zone rond de open te leggen Cicindriabeek.

Sint-Truiden plant deze legislatuur op de Veemarkt een groene ader aan te leggen, die de binnenstad en het stadspark aan de ene zijde koppelt met het Speelhofdomein en het groene buitengebied aan de andere kant. De verbindingszone komt aan de voormalige slachthuissite en zal enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn. Op het overige deel van het domein blijft er ruimte om te parkeren.  

Leefbaar maken
Met ons project willen wij de uitdovende slachthuissite transformeren naar een stedelijke groenblauwe zone, met een opengelegde Cicindriabeek. Met een score van 24 op 25 punten kon het voorstel op veel waardering en enthousiasme van de jury rekenen. Stromend water brengt niet alleen rust, maar ook verkoeling in verstedelijkte gebieden, en is zo een grote factor in de strijd tegen klimaatopwarming. Door de Cicindriabeek in onze stad opnieuw open te leggen, ontstaat een stedelijke groenzone die het stadspark met het Speelhof verbindt en een groene long vormt ter ondersteuning van geplande stadsontwikkelingsprojecten. Dit project draagt op die manier bij tot het uitvoeren van de burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.

De plannen hiervoor zullen nog verder vorm krijgen, maar de stad haalt nu al een subsidie binnen van de Vlaamse minister van Omgeving, Landbouw en Natuur. Het gaat om een aanzienlijk deel van ruim 5 miljoen euro dat wordt uitgetrokken voor 22 klimaatvriendelijke onthardingsprojecten van overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen.

De jury beschouwde ons project als een zeer voorbeeldig project voor ontharden en het openleggen van een beek. Het project kan functioneren als echte katalysator voor het realiseren van een structurele groenblauwe ader binnen de grotere visie waarbij wij onze stad verder willen vergroenen.

Groene long
De ontharding van de Veemarkt is een eerste deelproject in het verder openleggen en creëren van een groenblauwe ader die de binnenstad opnieuw met het omliggende landschap verbindt en inzet op het versterken van de kwaliteit van de trage verbindingen als alternatief voor gemotoriseerd verkeer. Zo ontstaat er een groene long tussen het centrum en het waardevolle randgebied.

Veemarkt subsidies groene long