Sint-Truiden is pleegzorgstad

maandag 16 januari 2023

Op vrijdag 13 januari 2023 ging de Stad Sint-Truiden het engagement aan om samen met Pleegzorg Limburg actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen. Momenteel staan 85 kinderen en jongeren op de wachtlijst in Limburg. Als pleegzorgstad wil het stadbestuur verschillende initiatieven ontwikkelen om pleeggezinnen te ondersteunen en pleegzorg op verschillende manieren in de kijker te zetten.

Samen met Pleegzorg Limburg werkt het lokaal bestuur Sint-Truiden een actief beleid uit om meer mensen warm te maken voor pleegzorg. Samen willen ze ervoor zorgen dat alle kinderen, die niet (meer) thuis kunnen wonen, de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving.

Sint-Truiden telt momenteel 46 pleeggezinnen wat relatief hoog is in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Dat neemt niet weg dat er in onze provincie nog altijd 85 kinderen op de wachtlijst staan. Voor alle kinderen zou er snel een goede oplossing moeten komen. Elk kind verdient een warm plekje in een gezin. Als pleegzorgstad zal Sint-Truiden een beleid kunnen uitstippelen waarmee ze via sterke communicatie rond pleegzorg en een degelijk ondersteuningsbeleid nog meer mensen kunnen overtuigen om de stap te zetten.

Pleegzorg Limburg is blij dat het lokaal bestuur Sint-Truiden zich engageert als pleegzorgstad en kijkt uit naar een positieve samenwerking.  

Concreet engageert het lokaal bestuur Sint-Truiden zich om

  1. Het welbevinden van pleegkinderen te verhogen; elk kind voelt zich goed in zijn vel, voelt zich beschermd en krijgt voldoende kansen om te groeien. Ongeacht of de pleegzorg tijdelijk of op lange termijn is, ieder kind voelt zich goed in onze stad.
  2. De pleeggezinnen te waarderen en te ondersteunen op allerlei manieren. Zowel tijdens de week van de pleegzorg als doorheen het jaar door middel van verschillende acties.
  3. Pleegzorg Limburg te ondersteunen in hun communicatie en campagnes om hun bekendheid te vergroten. We faciliteren locaties, informeren mensen over pleegzorg en werken mee aan infomomenten.

 

Meer informatie over Pleegzorg Limburg vind je op www.pleegzorglimburg.be of telefonisch op het nummer 089 84 07 60. Je kan ook contact nemen met het Huis van het Kind Haspengouw (Gazometerstraat 7 3800 Sint-Truiden | coördinator Lotte Groven | info.huisvanhetkind@sint-truiden.be | M 0495 16 11 87).

logo Pleegzorg Limburg