Sint-Truiden gaat voor veiligere schoolroutes met Route2School

donderdag 4 maart 2021

Telkens opnieuw geparkeerde wagens op het voetpad langs je wandelroute naar school? Geen zebrapad op een plek waar je kinderen de straat moeten oversteken, een voetpad dat plots ophoudt? Knelpunten die je tegenkomt op de route van en naar school in Sint-Truiden, kunnen vanaf 15 maart worden doorgegeven via de website of de app van Route2School.

Op 22 februari 2021 keurde de Truiense gemeenteraad het fietsbeleidsplan goed. Hiermee wil het stadsbestuur meer mensen vaker en veiliger op de fiets. In dit plan wordt bijzondere aandacht gegeven aan het inrichten van verkeersveilige schoolomgevingen en -routes. Eén van de acties die het stadsbestuur hiervoor onderneemt is de deelname aan het project Route2School, samen met de scholen in Sint-Truiden.

Via het project Route2School wil het stadsbestuur een grondige analyse maken van de verkeersveiligheid op de schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van de Truiense leerlingen. Met de mobiele - of online applicatie van Route2School kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten, jeugdverenigingen,… van 15 maart tot en met 30 april 2021 mobiliteitsknelpunten op schoolroutes melden. Het resultaat wordt een digitale schoolroutekaart en acties om de verkeersveiligheid op de route van en naar school te verbeteren.

In een volgende stap zullen we de mobiliteitsknelpunten, in overleg met onze mobiliteitsdienst,  die op de kaart worden aangegeven in detail bekijken en haalbare actieplannen opstellen om deze knelpunten weg te werken. Op die manier kunnen we nog meer gerichte ingrepen doen voor de veiligheid van onze leerlingen, zodat ze zich in de allerbeste omstandigheden met de fiets of te voet van en naar de schoolpoort kunnen verplaatsen. 

Surf naar de website van Route2School om je alvast te registeren en help ons van 15 maart tot 30 april zoveel mogelijk onveilige verkeerssituaties in kaart te brengen.

Hulp nodig? Bekijk dan zeker dit filmpje!

Meer info?

Sint-Truiden gaat voor veiligere schoolroutes met Route2School