Schade door stormweer van maart 2019? Dien je dossier in bij het Vlaams Rampenfonds!

vrijdag 10 januari 2020

Herinner je jezelf nog de zware rukwinden tussen 9 en 15 maart van vorig jaar? De Vlaamse Regering heeft het stormweer dat Sint-Truiden, samen met 84 andere steden en gemeenten, toen getroffen heeft als algemene ramp erkend.

Wat betekent dit? Dat betekent dat jij nog tot en met 31 maart 2020 je schadedossier van deze storm kan indienen om aanspraak te maken op een tegemoetkoming uit het Rampenfonds.

De terugbetaling is enkel van toepassing op schade die niet gedekt is door de woningverzekering. Middelen uit het Rampenfonds zijn er namelijk voor beschadigingen die van de verzekeringsdekking uitgesloten zijn.

Het gaat hierbij onder meer om schade aan niet-binnengehaalde oogsten, vee dat buitenstaat, bodems, teelten, aanplantingen, goederen op openbaar domein, buiten geparkeerde voertuigen en goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiƫle toestand van het slachtoffer.

Je aanvraag kan je digitaal indienen via het E-loket van het Vlaams Rampenfonds op overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Zo ben je zeker dat je aanvraag correct en volledig is.

Wat heb je zoal nodig om deze aanvraag te doen? Je vindt per schadecategorie een volledig overzicht op overheid.vlaanderen.be/samenvattende-lijst-van-de-nodige-documenten.

Meer info?

afbeelding van omvergewaaide boom