Riolerings- en wegeniswerken Duras

Startdatum: 04-09-2023

Op maandag 4 september 2023 start aannemer DCA Infra in opdracht van de Fluvius en de stad Sint-Truiden met de riolerings – en wegeniswerken in de Galgestraat, deel Duraslaan, Grote Vinnestraat, Kleine Vinnestraat en deel Herestraat.

Fasering en timing werken

Voor de aanleg van de riolering en wegenis werd het werk opgedeeld in verschillende fases:

  • Fase 1 – Grote Vinnestraat
  • Fase 2 – Duraslaan (deel tussen de Molenbeek en Gorsem-Dorp)
  • Fase 3 – Herestraat
  • Fase 4 – Duraslaan (deel tussen de Galgestraat en Kasteellaan)
  • Fase 5 – Galgestraat
  • Fase 6 – Kleine Vinnestraat

De aanleg van nutsleidingen (hoofdleiding) in de Galgestraat zijn momenteel in uitvoering en zullen tegen eind 2023 beëindigd zijn.

Onder voorbehoud van gunstige weers – en werkomstandigheden zullen de werken klaar zijn in het najaar van 2024. Je zal op regelmatige tijdstippen geïnformeerd worden over de vooruitgang van de werken en het verloop van de volgende fasen. Fasewissels en/of wijziging in de omleiding worden tijdig aangekondigd.

Werken Fase 1

Hierna volgt wat meer informatie over de eerste fase, de aanleg van de rioleringswerken in de Grote Vinnestraat. De aannemer start op maandag 4 september met de voorbereidende werken en het plaatsen van de signalisatie. Hierdoor worden de Grote Vinnestraat, Herestraat en de Galgestraat (deel tussen de Grote Vinnestraat en de Duraslaan) afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk.

Vanaf maandag 11 september zal er gestart worden met de bouw van de persput op het kruispunt van de Grote Vinnestraat, Herestraat en de Galgestraat. De Galgestraat deel tussen de Grote Vinnestraat en de Duraslaan zal vanaf dan volledig onderbroken zijn. Doorgaand verkeer van de Duraslaan richting de Galgestraat blijft wel mogelijk. In de tweede helft van deze week zal de rioleringsploeg staren met de effectieve aanleg van de riolering in de Grote Vinnestraat t.h.v. huisnummerr 72. Ter hoogte van de rioleringssleuf zal er dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.

Laatste wijziging: maandag 13 november 2023 om 12u02

Contactpersoon

Naar top