RIMO

Het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO Limburg) ondersteunt achtergestelde groepen mensen die uitgesloten worden van het recht op een behoorlijk leven. We stimuleren hen om zelf en in groep problemen aan te pakken en om signalen te geven aan het beleid zodat er structurele oplossingen komen.

RIMO Limburg brengt kwetsbare mensen samen en bouwt verder op de kracht die bij hen aanwezig is. Zo worden ze sterker en leren ze werken aan gezamenlijke problemen. Heel wat problemen kunnen ze immers zelf aanpakken.

Voor andere problemen is het nodig dat het beleid meer rekening houdt met de noden van kwetsbare groepen. Daarom bereiden we hen voor om de dialoog aan te gaan met beleidsinstanties: OCMW, schepencollege, school, huisvestingsmaatschappij, …

Sinds de oprichting van de vzw in 1993 groeide RIMO Limburg uit tot een onafhankelijke en pluralistische organisatie met ongeveer vijftig werknemers. Verspreid over heel Limburg ondersteunt het een dertigtal projecten. De focus ligt daarbij op de thema’s leefbaarheid, armoede en wonen.

Meer informatie over RIMO Limburg vind je hier.

Afbeelding logo RIMO Limburg