Rijbewijzen zien er voortaan iets anders uit.

dinsdag 7 januari 2020

Het rijbewijs in bankkaartmodel werd in een nieuw jasje gestoken. Naast een iets aangepaste lay-out, heeft het rijbewijs modernere en uitgebreide veiligheidselementen gekregen, die het risico op fraude en vervalsing gevoelig kleiner zullen maken.

De nieuwe look geldt zowel voor de definitieve als voor de voorlopige rijbewijzen.

Uiteraard blijven de oude modellen geldig en is er geen verplichting deze om te wisselen tot het einde van de geldigheidsduur.

In een aantal situaties is het omwisselen naar een recent model wel aan te raden:

•             wanneer jouw rijbewijs beschadigd is
•             wanneer de foto op jouw rijbewijs niet langer gelijkend is
•             wanneer je over een rijbewijs beschikt dat werd afgeleverd voor 1989

Kostprijs voor een nieuw rijbewijs in bankkaartmodel bedraagt 25 euro. Wat moet je meebrengen? Jouw huidig rijbewijs, je identiteitskaart en een pasfoto met een witte egale achtergrond. Is de pasfoto op je identiteitskaart nog gelijkend, dan hoef je zelfs geen foto mee te brengen.

Meer info vind je hier.

Meer info?

Nieuwe lay-out rijbewijs