Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op stedelijk openbaar domein - Goedkeuring

De stad en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;

Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact hebben op het openbaar domein;

De stad heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd. Deze heeft tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;

Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten; hierbij is eveneens aan afspraak gemaakt omtrent het heffen van een retributie

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;

De actualisatie van de code in 2017 stond in het teken van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...;

Dit besluit vloeit voort uit het overleg.

Het retributiereglement kan je hieronder raadplegen. Gepubliceerd op de website op 6 januari 2020.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingsreglement - ondertekend besluit 1.63 MB