Reispaspoort voor niet-Belgen

Let op! Coronamaatregelen!

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België. 

Als niet-Belg vraag je jouw reispaspoort aan in de ambassade of consulaat van jouw land van herkomst.

Indien dat niet mogelijk is, kan je in sommige gevallen toch een reispaspoort aanvragen bij de dienst Vreemdelingen in Sint-Truiden.

Vooraleer je vertrekt ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Je kan jouw reis ook nog registreren op TravellersOnline. Zo kan FOD Buitenlandse Zaken gemakkelijker met jou in contact komen bij een noodsituatie zoals een natuurramp, een crisis of een ernstig ongeluk.

Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voor wie?

 • Erkende vluchteling of erkende staatloze
 • Vreemdeling niet als vluchteling of staatloze bekend

Voorwaarden?
Erkende vluchteling (reispaspoort blauwe kleur) of erkende staatloze (reispaspoort grijze kleur)

 • Beschikken over beschermde status als vluchteling of staatloze
 • In bezit van geldige A-, B-, C-, D- of F-kaart
 • Nationaliteit en statuut staan vast (geen vermelding ‘Decl. op jouw verblijfskaart)

Vreemdeling - niet als vluchteling of straatloze erkend (reispaspoort rode kleur)

 • In bezit van geldige B-, C-, D- of F-kaart (Ook A-kaart indien persoon onder subsidiaire bescherming)
 • Nationaliteit en statuut staan vast (geen vermelding ‘Decl. op jouw verblijfskaart)
 • Voorleggen van geschreven akkoord van maximaal 2 weken oud van FOD Buitenlandse Zaken (aanvragen via paspoort@diplobel.fed.be)

Geldigheid?
2 jaar
Opgelet! Geldigheid vervalt indien je geen verblijfsrecht meer hebt in België of wanneer jouw nationaal statuut verandert.

Leveringstermijn?
Normale leveringstermijn: circa 7 werkdagen
Opgelet! FOD Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor aflevering van jouw reispaspoort. Een langere verwerkingstijd is mogelijk!

Prijs?
Normale procedure

 • Volwassenen: 84 euro
 • Kinderen/jongeren tot 18 jaar: 44 euro

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst Vreemdelingen

Opgelet! Minderjarige kinderen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn en vergezeld zijn van één van de ouders of voogd.

Hoe afhalen?
Persoonlijk bij de dienst Vreemdelingen

Opgelet! Afhalen reispaspoort van minderjarig kind kan enkel door de ouder waar het kind is ingeschreven tenzij deze ouder volmacht verleent aan een andere volwassene  (volmacht + kopie identiteitsdocument volmachtgever).

Wat moet je doen?
Onze medewerker scant jouw vingerafdrukken en jouw pasfoto. Je tekent de aanvraag digitaal.

Kinderen jonger dan 6 jaar zijn vrijgesteld van handtekening en van vingerafdrukken.
Kinderen tot en met 11 jaar zijn enkel vrijgesteld van het nemen van vingerafdrukken.

Als ouder/voogd onderteken je het aanvraagformulier van jouw minderjarige kinderen.
Na ontvangst van een telefonisch of mailbericht dat jouw reispaspoort klaar is, haal je jouw boekje af bij de dienst Vreemdelingen.

Wat meebrengen bij aanvraag?
In alle gevallen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Geldige verblijfskaart
 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 •  (Vervallen) oude reispaspoort jonger dan 10 jaar/voorlopig reispaspoort/PV politie / attest verlies gemeente
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Extra voor vreemdelingen niet als vluchteling of straatloze erkend

 • + geschreven akkoord FOD Buitenlandse Zaken

Kind jonger dan 12 jaar

 • bewijs van identiteit
 • verblijfskaart van één van de ouders
  -° B-, C-, D- of F-kaart
  - A-, B-, C-, D- of F-kaart indien de ouder staatloos, vluchteling of onder subsidiaire
    bescherming is

Wat meebrengen bij afhaling?

 • Geldig Identiteitsbewijs
 • Geldige verblijfskaart
 • Eventueel volmachtformulier andere ouder + kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

 

Opgelet! Kinderen moeten niet aanwezig zijn bij de afhaling.