Reispaspoort verloren of gestolen in het buitenland?

Bij verlies of diefstal van jouw reispaspoort in het buitenland doe je hiervan aangifte bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Je vraagt een kopie van het proces-verbaal.

Contacteer daarna de Belgische ambassade of het consulaat om een vervangend identiteitsdocument te ontvangen. Is er geen Belgische ambassade, dan mag je een ambassade of consulaat van een land contacteren, dat lid is van de Europese Unie.

Opgelet!

  • Als je geen aangifte doet, moet je zelf DOCSTOP telefonisch verwittigen op het nummer +32 2 518 2123 zodat je verloren of gestolen reispaspoort geseind wordt
  • Contacteer ook jouw luchtvaartmaatschappij zodat je weet welke regels je moet volgen inzake de aanvaarding van nooddocumenten

Wat meebrengen/meesturen naar de Belgische ambassade of het consulaat?

  • Proces-verbaal van de aangifte bij de plaatselijke politie
  • 3 recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto's in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix (Opgelet! Niet lachten en geen tanden zichtbaar op de pasfoto)

Opgelet! Procedure verloopt sneller als je volgende informatie kan geven:

  • fotokopie of nummer van jouw reisdocumenten
  • jouw Rijksregisternummer

Hoe aanvragen?

Als je terug in België bent, vraag je persoonlijk met jouw vervangend identiteitsdocument van de ambassade en de PV van politie een nieuw reispaspoort  aan bij de dienst bevolking.

Hoe reispaspoort aanvragen, wat meenemen bij aanvragen en afhalen?
Zelfde procedure aanvraag reispaspoort 

Meer informatie over het Belgisch reispaspoort vind je hier.