Reispaspoort verloren of gestolen in België?

Let op! Coronamaatregelen!

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België.

Als je jouw Belgisch reispaspoort verloren hebt, bel je onmiddellijk naar DOCSTOP op het nummer 00800 2123 21 23 om jouw reispaspoort te laten blokkeren.
Dit doe je ook bij diefstal van jouw reisdocument.

DOCSTOP is een gratis dienst voor Belgische identiteitsdocumenten, 24 uur op 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar. Vanuit het buitenland vervang je het kengetal ‘00’ door het buitenlands kengetal. Als je dit nummer niet kan bereiken, bel je naar het nummer +32 2 518 2123.

Bij diefstal van jouw kaart doe je hiervan onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiekantoor en je vraagt het proces-verbaal (PV) te ontvangen ter bevestiging van de diefstal. Contacteer vervolgens de dienst Bevolking.

Bij verlies van jouw reispaspoort doe je aangifte bij de dienst bevolking.

Hoe aanvragen?

Met het aangifteformulier van verlies of PV van diefstal vraag je een nieuw reispaspoort aan bij de dienst bevolking. Hier vind je ook informatie over de procedure en de prijzen van een nieuw reispaspoort.
 

Wat meebrengen bij aanvraag nieuw reispaspoort?

  • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
    Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
  • Attest van verlies/PV politie bij diefstal
  • Bedrag voor aanvraag nieuw reispaspoort
  • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

 

Meer info?
Meer informatie vind je over verlies of diefstal van jouw reispaspoort op deze website.