Reispaspoort beschadigd?

Let op! Coronamaatregelen!
Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België.

Door een productiefout in jouw reispaspoort is jouw reis niet verlopen zoals voorzien en je meent hierdoor schade te hebben geleden (bvb. uitgesteld vertrek, niet kunnen vertrekken, …).

Je kan een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij FOD Buitenlandse Zaken en dit binnen de 3 maanden na ontdekking van de productiefout.

Voorwaarden?
Jouw reispaspoort mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Het loskomen van een transparant blaadje wordt beschouwd als productiefout. Beschadiging (bvb. gewassen in de wasmachine) of een normale slijtage van het boekje is geen productiefout.

Voor wie?
Personen, die nadeel ondervonden hebben door productiefout in reispaspoort

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst bevolking, hiervoor kan je een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Je zal een aanvraagformulier moeten invullen. Onze medewerker zal jouw aanvraagformulier, jouw defect paspoort en onderstaande bewijsstukken bezorgen aan FOD Buitenlandse Zaken.

Wat meesturen bij aanvraag?

  • Defect reispaspoort (als je jouw defect reispaspoort al hebt teruggegeven voor vervanging, dan duid je dit aan op het formulier)
  • Originele bewijsstukken van geleden schade (bvb. transport- en/of hotelkosten)
  • Elk document dat aantoont dat je de geplande reis niet kon aanvangen of verderzetten wegens een defect reispaspoort (bvb. attest van jouw luchtvaartmaatschappij, van een grenscontrole, …)

Afhandelingstermijn?
De producent, die de reispaspoorten maakt, bevestigt aan FOD Buitenlandse Zaken of het om een productiefout van het boekje gaat. FOD Buitenlandse Zaken zal je binnen een termijn van 3 maanden op de hoogte brengen van zijn beslissing.