Registreer je buurtcomité in het e-loket

 

Wat?
Aanvragen voor buurtpremies zullen binnenkort allemaal via het nieuwe e-loket moeten gebeuren. Materialen reserveren bij de uitleendienst doe je nu reeds via die weg.  Registreer daarom nu reeds jouw buurtcomité om toekomstige aanvragen vlot te kunnen doen. 

Wie?
Enkel de persoon die voor jullie buurtcomité de buurtpremies aanvraagt en eventueel materialen reserveert bij de uitleendienst. (In een latere fase kunnen meerdere personen toegevoegd worden).

Hoe?
Via deze website. Kies een loginnaam en een paswoord. Noteer die ergens want die heb je later nodig om in te loggen en aanvragen te doen. 
Ter info:  Buurtcomités zijn ‘feitelijke verenigingen’. Hou je rijksregisternummer en bankrekeningnummer waarop de premies moeten gestort worden bij de hand (van dit rekeningnummer gaat ook de huur van materialen af).