Registratie buitenlands huwelijk

Als je als Belg of niet-Belg in het buitenland getrouwd bent kan je dit huwelijk in België laten erkennen. Het huwelijk wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister.

Als Belg kan je de buitenlandse huwelijksakte laten overschrijven in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS). Dat is niet verplicht. Indien je de akte niet laat overschrijven moet je de uittreksels in het buitenland blijven opvragen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Hoe aanvragen?

Je kan hiervoor persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule (link afsprakenmodule) of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

 

Wat moet je doen?

Je gaat met de nodige documenten naar de dienst Burgerlijke stand. Deze dienst onderzoekt of jouw huwelijk geldig is overeenkomstig de regels van het Internationaal Privaatrecht en of de buitenlandse huwelijksakte erkend kan worden. Zo zal onze dienst onder andere bekijken of de rechten van beide betrokkenen niet geschonden werden, of er voldaan is aan de leeftijdsvoorwaarden, of het om een schijnhuwelijk gaat, enzovoort.

 

Voorwaarden geldigheid buitenlands huwelijk?

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen;
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

 

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als niet-Belg gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

 

Voorwaarden erkenning buitenlandse huwelijksakte in België?

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen, moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is;
  • gelegaliseerd zijn;
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands.

            In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen bij FOD Justitie (https://justsearch.just.fgov.be/national-registry-search/translator).

 

Opgelet! Er worden geen meertalige/internationale huwelijksakte overgeschreven. Enkel een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse huwelijksakte, gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten), en erkend door de dienst Burgerlijke stand wordt overgeschreven in DABS.

 

Waar buitenlandse huwelijksakte laten overschrijven?

  • In Sint-Truiden als je in Sint-Truiden woont
  • Woon je in het buitenland, dan in Sint-Truiden als onze stad jouw laatste woonplaats was
  • Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de overschrijving gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van Brussel

 

Wat meebrengen bij aangifte?

Voor het melden van het buitenlands huwelijk in het bevolkingsregister:

 

Voor het overschrijven van de buitenlandse huwelijksakte in de Databank van de  Akten van de burgerlijke stand in België:

 

En in beide gevallen:

  • identiteitsbewijs van de echtgenoten

 

Meer info?

Meer info over huwen in buitenland via website FOD Buitenlandse Zaken

Meer info over buitenlandse akten burgerlijke stand via website FOD Buitenlandse Zaken