Referentieadres rechtspersoon

Bepaalde situaties kunnen ertoe leiden dat je geen vast adres of vaste woonplaats hebt in België. Omdat je over een adres moet beschikken, kan je je in welbepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres bij een rechtspersoon (bijvoorbeeld vereniging, sociale dienst). Het referentieadres in het bevolkingsregister is jouw officieel adres.

Als je dakloos bent wegens onvoldoende bestaansmiddelen, vraag je een referentieadres bij het OCMW.

Deze rechtspersoon moet voor jouw inschrijving op zijn adres toestemming geven. Hij is ook verplicht om jou jouw post en administratieve documenten te bezorgen. Op die manier blijf je bereikbaar voor officiële instanties en kan je een beroep blijven doen op jouw rechten (bvb. uitkeringen).

Voorwaarden rechtspersoon?

 • Vereniging zonder winstoogmerk (vzw), stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk
 • 5 jaar rechtspersoonlijkheid hebben
 • Specifieke doelstelling in de statuten van de vereniging: behartigen of verdedigen belangen van één of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen

Voor wie?

 • Rondtrekkende bevolkingsgroepen
 • Personen die dakloos zijn en onvoldoende bestaansmiddelen hebben
 • Gedetineerden zonder verblijfplaats of ooit ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Truiden op voorwaarde dat je opgesloten was in het binnenland

Opgelet! Illegalen kunnen geen referentieadres krijgen.

Hoe aanvragen?

 • Je kan hiervoor persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule en je kiest voor adreswijzigingen of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.
 • Persoonlijk bij het Sociaal Huis 
   als je
  - dakloos bent en onvoldoende bestaansmiddelen hebt, je niet ingeschreven bent in
    het bevolkingsregister, je beroep doet op de hulp- en dienstverlening van het OCMW
    en jouw inkomen te laag is om zelf voor een woning te zorgen

  - een gedetineerde zonder verblijfplaats bent, die ooit in het bevolkingsregister van
    Sint-Truiden was ingeschreven

Wat moet je doen?
Je komt met het ingevulde aanvraagformulier en één van onderstaande bewijsstukken naar de dienst Bevolking. Onze medewerker vermeldt in jouw persoonlijk dossier van het Rijksregister dat je op een referentieadres ingeschreven bent.
Opgelet! Zowel de toestemmende rechtspersoon als jijzelf kan een einde maken aan het referentieadres. Dit doe je door de dienst Bevolking en de andere persoon schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging.

Referentieadres bij het OCMW
Als je dakloos bent met onvoldoende bestaansmiddelen onderzoekt de raad voor Maatschappelijk Welzijn of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist over jouw aanvraag.
Indien positief ontvang je een attest waarmee je naar de dienst Bevolking gaat, die je met een referentieadres op de zetel van het OCMW inschrijft.

Als je een gedetineerde zonder verblijfplaats bent en ooit ingeschreven was in Sint-Truiden, verwittigt de rechtbank de gemeente rechtstreeks.

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?

 • Ingevuld aanvraagformulier bij aanvraag referentieadres bij rechtspersoon
 • Beslissingsformulier bij aanvraag referentieadres bij het OCMW
 • Jouw eigen identiteitskaart en de identiteitskaarten van eventuele andere gezinsleden
 • Kopie identiteitskaart vertegenwoordiger toestemmende rechtspersoon

Bijkomende bewijsstukken:

 • Documenten werkgever (foorkramers, schippers, …)
 • Attesten van overheden en lokale instellingen (kantoor havenmeester, camping,
  standplaatsvergunning, doortrekkersterreinen, vaarvergunning, inschrijvingsbewijs
  caravan, boorddocumenten boot)
 • Facturen op naam en diverse bewijzen van doortocht in verschillende steden
  (geldopnames, herstellingen, verhuringen, aankopen, …)
 • Gebrek bestaansmiddelen: attest OCMW

Hoe beëindigen?
Je kan op eender welk moment een einde stellen aan het referentieadres. Ook de rechtspersoon, die je een referentieadres verstrekt, kan dat doen.

Wat moet je doen?
Je brengt de andere partij en de dienst burgerzaken schriftelijk op de hoogte. De rechtspersoon doet hetzelfde

Meer info?
Meer informatie over referentieadressen vind je op deze website.

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier referentieadres rechtspersoon.pdf335.6 KB