Referentieadres natuurlijke personen

Bepaalde situaties kunnen ertoe leiden dat je geen vast adres of vaste woonplaats hebt in België. Omdat je over een adres moet beschikken, kan je je in welbepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres bij een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld bij familie of vrienden). Het referentieadres in het bevolkingsregister is jouw officieel adres.

De persoon, die effectief op dit adres woont, moet voor jouw inschrijving op zijn adres toestemming geven. Hij is ook verplicht om jou jouw post en administratieve documenten te bezorgen. Op die manier blijf je bereikbaar voor officiële instanties en kan je een beroep blijven doen op jouw rechten (bvb. uitkeringen).

Voor wie?

 • Maximaal 1 jaar voor personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben met uitzondering voor:
  - diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  - militairen en burgerpersoneel gedetacheerd naar het buitenland en hun gezin
  - politiepersoneel gedetacheerd naar buitenland ter begeleiding van militaire en
    burgerpersoneel of ter vervulling van een specifieke opdracht
  - dienstplichtigen en gewetensbezwaarden
  - ontwikkelingshelpers in het buitenland en hun gezin
 • Personen die in een mobiele woning verblijven en rondtrekken in voornamelijk het binnenland (schepen, woonwagens, geen stacaravans)
 • Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben

 

Opgelet! Illegalen kunnen geen referentieadres krijgen.

Hoe aanvragen?

 • Je kan hiervoor persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule en je kiest voor adreswijzigingen of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.
 • Persoonlijk bij het Sociaal Huis 
  als je onvoldoende bestaansmiddelen hebt, je niet ingeschreven bent in
  het bevolkingsregister, je beroep doet op de hulp- en dienstverlening van het Sociaal Huis en jouw inkomen te laag is om zelf voor een woning te zorgen
   

Wat moet je doen?
Je komt met het ingevulde aanvraagformulier en één van onderstaande bewijsstukken naar de dienst Bevolking. Onze medewerker vermeldt in jouw persoonlijk dossier van het Rijksregister dat je op een referentieadres ingeschreven bent.

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?

 • Ingevuld aanvraagformulier bij aanvraag referentieadres bij persoon
 • Jouw eigen identiteitskaart en de identiteitskaarten van eventuele andere gezinsleden
 • Kopie identiteitskaart vertegenwoordiger toestemmende persoon
 • Eventueel attest Sociaal Huis

 

Bijkomend en afhankelijk van de categorie volgend bewijsstuk:

 • buitenland: attest school of werkgever
 • militairen: attest Ministerie van Landsverdediging
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest hulporganisatie
 • gebrek bestaansmiddelen: attest Sociaal Huis
 • mobiele woning:
  - documenten werkgever (foorkramers, schippers, …)
  - attesten van overheden en lokale instellingen (kantoor havenmeester, camping,
    standplaatsvergunning, doortrekkersterreinen, vaarvergunning, inschrijvingsbewijs
    caravan, boorddocumenten boot)
  - facturen op naam en diverse bewijzen van doortocht in verschillende steden
    (geldopnames, herstellingen, verhuringen, aankopen, …)

 

Hoe beëindigen?
Je kan op eender welk moment een einde stellen aan het referentieadres. Ook de persoon, die je een referentieadres verstrekt, kan dat doen.

Wat moet je doen bij beëindigen van het referentieadres?
Je brengt de andere partij en de dienst burgerzaken schriftelijk op de hoogte. De (rechts)persoon doet hetzelfde

Meer info?
Meer informatie over referentieadressen vind je op deze website.

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier referentieadres natuurlijk persoon.pdf206.79 KB