Raadscommissies

De vergaderingen van de raadscommissies vinden meestal plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis op de Grote Markt en starten om 19u, tenzij anders vermeld.
Wegens de huidige coronamaatregelen, gaan de raadscommissies momenteel digitaal door.

Je kan via de video's hierlangs de raadscommissie van 23, 24  en augustus 2021 opnieuw bekijken. 
De video's van eerdere raadscommissies kan je bekijken via ons Youtube-kanaal.

Volgende raadscommissies:

  • 30 augustus 2021 vindt om 18u30 een besloten raadscommissie plaats in de GAZO.
  • september 20-21-22 september 2021
  • oktober: 11-12-13 oktober 2021
  • november: 08-09-10 november 2021
  • december: 13-14-15 december 2021