Raadscommissies

De vergaderingen van de raadscommissies vinden meestal plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis op de Grote Markt en starten om 19u, tenzij anders vermeld.
Wegens de huidige coronamaatregelen, gaan de raadscommissies momenteel digitaal door.

Je kan via de video's hierlangs de raadscommissies van maandag 19 april (wegens technische problemen tijdens de opname blijft het beeld hangen vanaf minuut 42), dinsdag 20 april en woensdag 21 april opnieuw bekijken.

Volgende raadscommissies:

  • mei: 10-11-12 mei 2021
  • juni: 14-15-16 juni 2021
  • juli : /
  • augustus: 23-24-25 augustus 2021
  • september 20-21-22 september 2021
  • oktober: 11-12-13 oktober 2021
  • november: 08-09-10 november 2021
  • december: 13-14-15 december 2021