Publieke raadpleging Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zuidwestelijk Dorpengeheel

De stad Sint-Truiden laat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor het zuidwestelijk kwadrant van de stad met de dorpen Velm, Aalst, Kerkom, Aalst, Bevingen en Halmaal.

Een RUP is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in dat specifiek gebied. Voor de percelen die opgenomen worden in het uiteindelijke plan wordt zo duidelijk wat er kan, onder welke voorwaarden en wat niet.

Met de opmaak van het RUP Zuidwestelijk dorpengeheel wensen we een vernieuwende dynamiek op het vlak van wonen, onroerend erfgoed, dorpsidentiteit, natuur, landbouw en recreatie te introduceren in dit gebied. Bestaande kwaliteiten, die onder andere liggen in de woonkwaliteit van de dorpen, maar ook de voor zich sprekende productieve eigenschappen van het landschap worden verder ondersteund en uitgebouwd.

Het plan zit in de opstartfase. Het voorliggend dossier omvat de startnota en procesnota.

In de startnota wordt het plangebied verduidelijkt, de doelstellingen omschreven en een aanzet gegeven van de milieueffecten van het plan. De doelstellingen van het RUP zijn thematisch opgedeeld in: wonen, onroerend erfgoed, dorpsidentiteit, groenblauwe structuur (met bijvoorbeeld de waterproblematiek), landbouw, recreatie en handel. Per dorp wordt een doorvertaling gemaakt vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan naar de gebiedsgerichte ambities.

In de procesnota wordt aangegeven welke stappen zullen gevolgd worden en wie daarbij op welk moment betrokken zal worden.

De start- en procesnota worden onderworpen worden aan een adviesronde waarbij het gewest, de provincie, de GECORO en de in het proces aangeduide adviesinstanties naar input zullen gevraagd worden. Ook het brede publiek, de bewoners en gebruikers van dit gebied kunnen opmerkingen en bezwaren indienen.

Publieke raadpleging - openbaar onderzoek:
De publieke raadpleging wordt georganiseerd van maandag 2 augustus 2021 tot en met zaterdag 2 oktober 2021. Op donderdag 9 september 2021 vond er een participatiemoment plaats onder de vorm van infomoment. De presentatie van dit infomoment kan je hieronder terugvinden.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, worden behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan verder uitgewerkt worden en aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Daarna volgt een nieuw openbaar onderzoek waarbij het planvoorstel en het voorstel van voorschriften 60 dagen ter inzage zullen liggen.

Documenten inkijken?
De documenten kan je onderaan deze pagina raadplegen.

  • Startnota
  • Procesnota

De analoge documenten (een afgedrukte versie van de start- en procesnota) kan je inkijken op het stadskantoor na afspraak.

Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek?
Tijdens het openbaar onderzoek kan je een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op zaterdag 2 oktober 2021. Deze moeten gericht zijn aan de voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op één van de volgende manieren:

  • Per e-mail: info.ruimtelijke.ordening@sint-truiden.be
  • Per aangetekende zending: GECORO, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • Tegen ontvangstbewijs aan het ContactCenter, tijdens de openingsuren van het stadskantoor. Dit is van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 16u00 en op zaterdag van 9u00 tot 12u00 (gelijkvloers stadskantoor: Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden).