Proces-verbaal gemeentelijk hoofdbureau.

Download hieronder het proces-verbaal met betrekking tot de verkiezingsuitslag.