Privacy

Het stadsbestuur van Sint-Truiden doet zijn best om jouw privacy te respecteren in relatie tot jouw gebruik van deze website en andere websites onder haar beheer.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Op deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld.
- Wanneer je gebruikt maakt van onze e-formulieren voor het inschrijven voor activiteiten en online sollicitaties;
- Wanneer je hebt aangegeven dat jouw persoonsgegevens kenbaar mogen gemaakt worden op deze website. (Je bent bijvoorbeeld contactpersoon van een bepaalde vereniging.)
- Wanneer je gebruik maakt van ons e-loket.
- Wanneer je gebruik maakt van ons burgermeldsysteem.

Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, is het noodzakelijk dat je je persoonsgegevens invult als je van deze services gebruik wil maken. Dit is ook nodig wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, wanneer je informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd.

De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van: 

Stad Sint-Truiden
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR INTERNE DOELEINDEN

De geregistreerde gegevens worden gebruikt om je als gebruiker op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken van een melding of aanvraag. 

De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is om de melding of aanvraag af te handelen.

DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, als dat voorzien is in de procedure waarvoor je een webformulier invulde of indien wettelijk voorzien (wet, KB, decreet, …). 
In alle andere gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als je daar expliciet toestemming voor gaf (bijvoorbeeld het doorgeven van gegevens als sollicitant aan andere geïnteresseerde werkgevers).

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De stad Sint-Truiden verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt.

 

Veiligheidspolicy van de websitebouwer

De websitebouwer van de stad Sint-Truiden hanteert volgende veiligheidspolicy:

  • Hanteren van een cleandeskpolicy: er mag op geen enkel moment een document blijven liggen met persoonsgegevens wanneer dit niet verantwoordbaar is;
  • Laptops van medewerkers moeten beschermd zijn met een degelijk paswoord;
  • Op elke laptop moet een virusscanner geïnstalleerd zijn en up to date gehouden worden;
  • Ook elke smartphone die gebruikt wordt voor werkdoeleinden moet beveiligd zijn met een toegangscode;
  • Lokale databases moeten altijd sanitized gebruikt worden, tenzij het verantwoordbaar is om het niet te doen. Dan moet het bestand altijd beveiligd worden door een paswoord. Het bestand wordt verwijderd zodra het niet meer nodig is.
  • Datalekken moeten onmiddellijk gemeld worden aan DPO@calibrate.be;
  • Wanneer er documenten geprint worden, mogen die niet blijven liggen aan de printer;
  • Er bestaat een procedure bij in en uit dienst treden van een medewerker waardoor er gegarandeerd wordt dat er geen persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden.

 

Hosting

Databanken van de website zijn afgeschermd.

De deploy server is afgeschermd. Developers kunnen er enkel aan vanuit intern netwerk / vpn.

Websites die niet in productie staan, zijn afgeschermd (test omgeving, staging omgeving,… )

Elke klant heeft eigen MySQL container met resp. DB's en webserver die bij 1 applicatie hoort, niet gedeeld met andere klanten dankzij containers.

INZAGE EN CORRECTIE VAN GEGEVENS

Als gebruiker of abonnee kan je toegang krijgen tot je geregistreerde persoonsgegevens en je hebt het recht op verbetering van onjuiste gegevens.

CONNECTIEGEGEVENS

We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daarvoor gebruikt. Deze informatie omvat o.a. het IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze websites bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren. 

GEGEVENS DIE GEREGISTREERD WORDEN BIJ GEBRUIK VAN EEN WEBFORMULIER

Wanneer je op de website gebruik maakt van een webformulier, worden naast de gevraagde gegevens ook het tijdstip van gebruik van het webformulier en je IP-adres tijdelijk bijgehouden. Deze gegevens worden op geen enkele manier gebruikt en worden na het administratieve nut verwijderd.

 

FOTO'S

Op activiteiten en evenementen van de stad Sint-Truiden worden regelmatig foto's en bewegende beelden gemaakt. Deze worden op regelmatige basis gepubliceerd op de website, de sociale media van de stad Sint-Truiden. Indien je vragen hebt over de geproduceerde beelden en de publicatie ervan op onze sociale media en de website, dan kan je hiervoor steeds terecht bij de stad Sint-Truiden via website@sint-truiden.be.

 

OPMERKINGEN

 Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je steeds een mailtje sturen naar website@sint-truiden.be.