Premie duurzaam opvangen en afkoppeling van hemelwater

Inwerkingtreding premiereglement:
Het premiereglement is sinds de goedkeuring op de gemeenteraad van 27/11/2020 in voege.

Waarom dit premiereglement?
Het duurzaam en verantwoord omgaan met water is belangrijk. De stad Sint-Truiden streeft naar een gezonde waterbalans. Hierbij wordt ingezet op een wijziging in mindset van de mensen inzake duurzaam omgaan met hemelwater, het tegengaan van verdroging en wateroverlast door het geven van ruimte aan water, het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water en het opvangen en hergebruiken van hemelwater.

Wat houdt het premiereglement in?
Het premiereglement houdt het uitkeren van een aanvullende premie door de stad Sint-Truiden in, bovenop de premie van Fluvius in en dit niet enkel voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem op privaat domein maar ook voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie en het aanbrengen van een infiltratievoorziening. Met deze aanpak wordt ingezet.

Volgende aanvullende premies worden door de stad Sint-Truiden voorzien, bovenop de premies van Fluvius, voor alle woningen die voldoen aan het premiereglement van Fluvius:

•     aanvullende premie voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie:

 • de premie bedraagt maximum € 250,00
 • de som van de premies verleend door Fluvius en door de stad Sint-Truiden kan nooit het maximum van 100% van de bewezen kosten overschrijden

•     aanvullende premie voor infiltratievoorziening:

 • de premie bedraagt maximum € 250,00
 • de som van de premies verleend door Fluvius en door de stad Sint-Truiden kan nooit het maximum van 100% van de bewezen kosten overschrijden

•     aanvullende premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem op privaat domein:

 • de premie bedraagt maximum € 400,00
 • de som van de premies verleend door Fluvius en door de stad Sint-Truiden kan nooit het maximum van 100% van de bewezen kosten overschrijden

 

Per woning kan, indien voldaan aan de voorwaarden van het premiereglement van Fluvius, beroep gedaan worden op een combinaties van deze premies.

Hoe aanvragen?

 1. Je vraag de gewenste premie(s) aan bij Fluvius. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de site van Fluvius onder het punt ‘Water en riolering’
   
 2. Fluvius beoordeeld de premie-aanvraag. Indien de uitvoering van de werken technisch en administratief worden goedgekeurd door Fluvius verstuurt Fluvius jou een bevestigingsbrief van goedkeuring met de melding op dat de gegevens voor het bekomen van een eventuele aanvullend premie aansluitend aan de stad worden overgemaakt zonder dat de aanvrager hiervoor iets moet doen.
   
 3. Fluvius bezorgt per kwartaal een premierapport aan de stad Sint-Truiden met een overzicht van de begunstigden per premie met vermelding van het bijhorende bedrag van de Fluvius-premie en het totale factuurbedrag van de begunstigde.
   
 4. De aanvullende premie wordt vereffend door de stad Sint-Truiden na de goedkeuring van premierapport per kwartaal van Fluvius met voorstel tot het uit te betalen aanvullend premiebedrag door het college van burgemeester en schepenen.
   
 5. De aanvullende premie wordt door de stad Sint-Truiden overgeschreven op de post- of bankrekening zoals opgegeven op het Fluvius-aanvraagformulier voor de betreffende premie.
BijlageGrootte
PDF icon 20201113_premiereglement duurzaam opvangen en afkoppeling van hemelwater.pdf429.07 KB