Premie duurzaam maximale afkoppeling van hemelwater

Inwerkingtreding subsidiereglement:
Het premiereglement is sinds de goedkeuring op de gemeenteraad van 30/01/2017 in voege.

Waarom dit subsidiereglement?
Het subsidiereglement biedt financiële en praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de noodzakelijke, verplichte afkoppelingswerken op privaat domein voor woningen gelegen in de door het college van burgemeester en schepenen afgebakende afkoppelingsgebieden en -projecten.

Wat houdt het subsidiereglement in?
De stad verleent, naast de premieregeling van Fluvius, een bijkomende subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem op privaat domein in de door het college van burgemeester en schepenen afgebakende afkoppelingsgebieden en -projecten. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van het reglement worden de kosten voor het uitvoeren van de noodzakelijke, verplichte afkoppelingswerken aan de woning volgens het subsidiebesluit vergoed. De eigenaar van de woning, die in aamerking komt voor de subsidie, heeft de keuze om de afkoppelingswerken in eigen beheer of via de aannemer van de stad te laten uitvoeren.

Wat volgt is de limitatieve lijst van de goedgekeurde afkoppelingsgebieden en -projecten. Het volledig overzicht kan je hieonder raadplegen in het bijgevoegde gedetailleerde overzicht.

•     afkoppelingsproject ‘Herinrichting Luikerstraat en Heilig Hartplein’

•     afkoppelingsproject ‘Aanleg fietspaden N3e Luikersteenweg’

•     afkoppelingsproject ‘Herinrichting Stationsstraat’

•     afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken Vrijheersstraat’

•     afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken Vissegatstraat-Nieuwpoort fase 1’

•     afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken N722a Naamsesteenweg’

•     afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken Gazometerstraat en Tiensesteenweg’

•     afkoppelingsgebied ‘Driewilgenstraat’

•     afkoppelingsgebied ‘Boterdelstraat’

•     afkoppelingsgebied ‘Bemmelken

 

Het ‘Subsidiereglement voor de maximale afkoppeling van het hemelwater’ dd de gemeenteraad van 27/11/2020 werd opgeheven en vervangen door het Premiereglement duurzaam opvangen en afkoppeling van hemelwater’. Het opheffen van het subsidiereglement betekent niet dat de vorige afkoppelingsprojecten stopgezet worden. De afkoppelingsgebieden en -projecten die reeds zijn vastgesteld, zullen nog steeds op basis van het subsidiereglement voor de maximale afkoppeling van het hemelwater hun subsidie kunnen bekomen.

Hoe aanvragen?

Indien je in aanmerking komt voor deze subsidie ontvang je een schrijven van de stad met de vraag om je keuze te bevestigen voor de uitvoering van de noodzakelijke, verplichte afkoppelingswerken aan de woning. Deze brief omvat de noodzakelijke informatie over het verloop van de afkoppelingswerken bij keuze 'Uitvoering van de afkoppelingswerken door de aannemer van de stad' of bij keuze 'Uitvoering van afkoppelingswerken in eigen beheer (zelf of via een aangestelde aannemer'.

BijlageGrootte
PDF icon Overzicht uit te voeren afkoppelingen op privaat terrein cfr. subsidiereglement.pdf42.88 KB
PDF icon 20170130_GR amendement_Subsidiereglement voor de maximale afkoppeling van het hemelwater.pdf88.25 KB