Polioattest

In België is de poliovaccinatie ter voorkoming van kinderverlamming de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt 4 vaccinaties voor de leeftijd van 18 maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn.
Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de dienst Bevolking bezorgen ten laatste op het moment dat hun baby 18 maanden wordt.

Prijs?
Gratis

Hoe indienen?

Dien je bewijs online in via de groene knop. 

Als je geen computer, tablet of smartphone hebt, kan je het bewijs ook indienen via andere kanalen:

  • per brief naar dienst Burgerzaken, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • afgeven aan het onthaal in het stadskantoor (dinsdag van 8u tot 18u30, woensdag-vrijdag van 8u tot 15u30, zaterdag van 8u tot 11u30, uitgezonderd feestdagen)
  • afspraak maken om langs te komen via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?

Bij de geboorteaangifte ontvang je eenmalig een blanco polioattest. Je bewaart dit attest tot jouw kindje volledig ingeënt is tegen polio.

Na de laatste dosis (op 15 maanden) vult de arts die jouw baby gevaccineerd heeft, het attest in. Je bezorgt dit attest aan de dienst Bevolking van Sint-Truiden, als jouw baby in Sint-Truiden woont en dit wanneer jouw baby 18 maanden wordt.

Opgelet!

  • De arts kan om medische redenen de inentingen uitstellen. In dat geval schrijft hij een attest van medisch uitstel dat je aan de dienst Bevolking moet bezorgen.
  • Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.
  • Als je het polioattest verloren bent, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin (www.kindengezin.be) een nieuw exemplaar aanvragen.