Te ontwikkelen perceel in woonuitbreidingsgebied | Gingelom – Dorpskouter (17a08ca)

Dit te ontwikkelen perceel in woonuitbreidingsgebied is te koop:

 • Perceel gelegen te Gingelom – 1ste afdeling – sectie A – nr. 166A
 • Adres: Dorpskouter zn, 3890 Gingelom – “Aan de Billesteeg”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 17a08ca 
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in woongebied en woonuitbreidingsgebied
 • Perceel:
  • Breedte: 55 m
  • Diepte: 32 m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Grasland
  • Bereikbaarheid: Goed bereikbaar
  • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71017A0166/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni 2024.

Contact

Naar top