PATRI

Patri is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Sint-Truiden dat instaat voor:

  • Het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de Stad Sint-Truiden en van haar eigen patrimonium;
  • De exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve, recreatieve of toeristische activiteiten alsook de exploitatie van het economisch ontwikkelingspatrimonium.

 

De Raad van bestuur van PATRI bestaat uit de leden van de gemeenteraad. Het directiecomité bestaat uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.