PATRI

Patri is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Sint-Truiden dat instaat voor:

  • Het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de Stad Sint-Truiden en van haar eigen patrimonium;
  • De exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve, recreatieve of toeristische activiteiten alsook de exploitatie van het economisch ontwikkelingspatrimonium.

 

Contactpersoon:
Financiële dienst
Gressens Dorien
Tel. 011 70 15 07
E-mail: dorien.gressens@sint-truiden.be