Overlijdensakte

De akte van overlijden is een authentiek document, waarin alle gegevens over het overlijden van een persoon vermeld staan.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand van de plaats, waar het overlijden gebeurde, registreert de akte van overlijden in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Na opmaak van de akte van overlijden geeft de ambtenaar burgerlijke stand zijn toestemming voor vervoer en begraving of crematie van de overledene. 

Door wie aan te vragen?

 • Jijzelf
 • Jouw echtgeno(o)t(e) )/wettelijke samenwonende partner
 • Jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger
 • Jouw erfgenamen
 • de advocaat of de notaris die verklaart te handelen in jouw opdracht of om professionele redenen

 

Waar aanvragen?
Bij de dienst Burgerlijke stand in elke gemeente

Prijs?
Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

Online via de knop ‘online aanvragen’ (GROENE KNOP)

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
  Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document per post binnen de 8 werkdagen.
 • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand.
  Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.
 • Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier

Opgelet!
Als de akte voor 1 april 2019 geregistreerd werd, is deze nog niet digitaal beschikbaar. In dat geval gebeurt de aflevering van het document binnen de 5 werkdagen.

Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel aanvraagt voor iemand anders dan jezelf + kopie identiteitskaart
BijlageGrootte
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand265.64 KB