Overlijdensakte

De overlijdensakte is een authentiek document, waarin alle gegevens over het overlijden van een persoon vermeld staan.

Na opmaak van de overlijdensakte geeft de ambtenaar burgerlijke stand zijn toestemming voor vervoer en begraving of crematie van de overledene. De dienst burgerlijke stand schrijft het overlijden in de registers van de burgerlijke stand van de plaats, waar het overlijden gebeurde.

Van iedere akte van de burgerlijke stand, die in Sint-Truiden opgemaakt werd, kan je uittreksels bekomen:

Over wie?
Personen overleden in Sint-Truiden

Door wie aan te vragen?

  • Jijzelf, jouw echtgeno(o)t(e), jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders), jouw wettelijke vertegenwoordiger, jouw erfgenamen, hun advocaat, hun notaris en openbare overheden
  • Andere personen na toelating van de familierechtbank Hasselt (voor akten jonger dan 100 jaar)

Waar aanvragen?
Dienst burgerlijke stand Sint-Truiden
Opgelet: akten ouder dan 100 jaar vind je in het stadsarchief.

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

  • Je kan de akte online aanvragen via de knop 'overijdensakte online aanvragen'.
  • Via het aanvraagformulier hieronder downloadbaar. Indien je het document aanvraagt, wordt het gratis per post verstuurd. De behandeling hiervan duurt minstens 1 week vanaf ontvangst door de dienst burgerlijke stand.
  • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand. Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Identiteitsbewijs
  • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel met afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, jouw echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind) + aanvraagformulier + kopie identiteitskaart
  • Toestemming familierechtbank Hasselt voor opvraging afschrift of uittreksels met afstamming jonger dan 100 jaar

Opgelet! Als je het afschrift of uittreksel nodig hebt voor het buitenland én een legalisatie verplicht is, moet het document door de burgemeester, de ambtenaar burgerlijke stand of een lid van het college van burgemeester en schepenen getekend worden. Je moet dan rekenen op een termijn van maximaal 8 werkdagen.

Opgelet: je kan een internationaal meertalig uitttreksel van de geboorteakte aanvragen door het formulier hieronder te downloaden.

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier afschrift-uittreksel-akten177.6 KB
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand150.06 KB