Organogram, rechtspositieregeling en deontologische code

Hieronder kan je het organogram, de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement met bijhorende bijlagen en de deontologische code van de stad Sint-Truiden raadplegen.