Orgaandonor worden

 Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatst mogelijke behandeling. Door een gebrek aan organen is een transplantatie niet altijd mogelijk. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden. Jouw organen afstaan na jouw overlijden zal vaak het leven van andere personen redden.

Je kan daarom persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels, bestemd voor transplantatie en wetenschappelijke experimenten, na overlijden.

Voor wie?

  • Personen van Belgische en vreemde nationaliteit ingeschreven in bevolkingsregister van Sint-Truiden
  • Vreemde onderdanen meer dan 6 maanden ingeschreven in vreemdelingenregister van Sint-Truiden

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?
Persoonlijk aan het loket bij de dienst bevolking. Je kan hiervoor een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Wettelijk is bepaald dat iedereen orgaandonor is. Als je overlijdt, zal de geneesheer nog altijd goedkeuring voor het wegnemen van jouw organen vragen aan de familie. Je bent dus nooit zeker of jouw familie zal instemmen met jouw wens om jouw organen af te staan. Als je wenst dat er geen goedkeuring aan de familie gevraagd wordt, laat je je bij de dienst bevolking registreren als uitdrukkelijke orgaandonor.

Als je jouw organen niet wenst af te staan, kan je bij de dienst bevolking jouw verzet laten registreren.

Je kan jouw verklaring op elk moment herzien bij de dienst bevolking. Onze medewerker registreert jouw verklaring bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, die jouw verklaring opneemt in een databank. Bij jouw overlijden raadpleegt de geneesheer deze databank om na te kijken of één van jouw organen voor transplantatie in aanmerking komt.

Tip?
Na jouw registratie kan je gratis een leifkaart aanvragen waarop jouw wilsverklaringen (orgaandonatie, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in jouw portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners kunnen rekening houden met jouw voorafgaande zorgplanning.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 

Hier vind je meer informatie over afstand doen van organen.

Ook op de website van Leif vind je meer informatie.

Hier vind je meer informatie over de registratie van jouw wilsverklaringen in het Rijksregister.