Opheffing captatieverbod op de ONbevaarbare waterlopen

vrijdag 14 september 2018

De zeer warme en droge zomermaanden liggen achter ons. De vraag naar oppervlaktewater vanuit de landbouw is sterk afgenomen en de beschikbare hoeveelheden zijn toereikend. Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen wordt daarom opgeheven.

De peilen van de waterlopen blijven weliswaar laag. In Limburg is er onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden op te vangen. De oproep tot zuinigheid en verstandig omspringen met alle bronnen van water blijft van kracht en wordt herhaald.

De meest actuele informatie lees je op www.crisis-limburg.be.

afbeelding droogte