Openbare markten

 

De stad Sint-Truiden richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:

Haspengouw Markt

De Haspengouw Markt vindt iedere zaterdagvoormiddag in het stadscentrum plaats en is één van de grootste markten in de regio. Meer dan 130 marktkramers bieden er een ruim en gevarieerd assortiment aan, van verse producten zoals fruit, groenten en vis, tot textiel en accessoires of speciale producten. De markt vindt plaats op de Grote Markt, het Minderbroederplein en Diesterstraat (vanaf Abdijstraat) van 8u tot 12u30.

Zelf een vaste standplaats aanvragen?
Wanneer je een standplaats wenst in te nemen op onze markt, dan dien je dit vooraf aan te vragen.

Wil je een vaste standplaats of abonnement? Richt dan je aanvraag per aangetekende brief of door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs of via e-mail met ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen.

In de kandidatuur moet de aanvrager bewijzen dat voldaan werd aan de wettelijke en reglementaire voorschriften. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens en documenten:

• naam en adres van de aanvrager en/of van de firma;

• aard van de aangeboden producten;

• het aantal gewenste strekkende meters van de standplaats;

• een voor eensluidend verklaard afschrift van de machtiging als werkgever.

 

Wil je een losse standplaats op de Haspengouw Markt?

De plaatsmeester kent de losse standplaatsen toe tijdens de markt zelf, om 7u30 bij loting, aan het stadhuis ter hoogte van het perroen. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats persoonlijk aanwezig zijn.

 

Avondmarkt (laatste maandag van de maand juni)

PLAATS:  Grote Markt, Groenmarkt
DAG: laatste maandag van de maand juni
UUR: van 14.00 uur tot 21.00 uur

Bloemenverkoop Allerheiligen

PLAATS: ter hoogte van het Kerkhof, Kazelstraat
DAG: 2 dagen voor Allerheiligen t.e.m. 2 november
UUR: van 06.00 uur tot 18.00 uur
SPECIALISATIE: verkoop van bloemen en aanverwante artikelen

Kerstdennenverkoop

PLAATS: Naamsevest ter hoogte van Spiegelstraat
DAG: vanaf 1 december t.e.m. 24 december
UUR: van 10.00 uur tot 19.00 uur
SPECIALISATIE: verkoop van kerstdennen

Kerstmarkt

PLAATS: Grote Markt, Groenmarkt, Minderbroederstraat (tot Capucienessenstraat), Minderbroederplein en Diesterstraat (tot Abdijstraat)
DAG: zondag voor kerstmis
UUR: van 14.00 uur tot 19.00 uur

 

Flyeren

Eenieder die een flyeractie wenst te organiseren, dient deze aan te vragen bij de stad Sint-Truiden. Meer bepaald dient een voorafgaande machtiging te worden aangevraagd. Op de openbare markten is enkel flyeren vanuit een vaste stand buiten het marktplan toegelaten van waaruit de flyers kunnen worden meegegeven aan de voorbijgangers. De machtiging dient minstens 16 dagen aan de flyeractie aan de hand  van het standaardformulier aangevraagd te worden.

 

Verdere info of bijkomende inschrijvingsformulieren m.b.t. alle openbare markten kan je verkrijgen via Dienst Lokale Economie : Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
Tel : 011 70 18 27 of 0494 57 56 96
Email : info.economie@sint-truiden.be

Hieronder kan je de nodige documenten en reglementen met betrekking tot openbare markten raadplegen.
- Gemeentelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten;
- Gemeentelijk reglement inzake de belasting op de standplaatsen op de openbare markten en het openbaar domein;
- Aanvraagformulier occasionele verkopen met niet-commercieel karakter;
- Aanvraagformulier standplaats abonnement Haspengouw Markt.
- Aanvraagformulier vergunning flyeractie