Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.

Van 19 december 2018 tot 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Je kan de documenten over deze planning hier raadplegen

Voor meer informatie kan je terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053 – 72 65 07 of via secretariaat_ciw@vmm.be.