Openbaar onderzoek - Visserij - EFMZVA plan-MER

OPENBAAR ONDERZOEK – ontwerp van plan-MER en ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 - 2027

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voorziet voor de periode 2021 – 2027 in de financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. 

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zal vanaf 14 januari terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER.

Je kan de stukken downloaden of het dossier, na afspraak, komen inkijken bij het team Economie in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Gelieve voor inzage bij team Economie eerst een afspraak te maken via info.economie@sint-truiden.be of via 011- 70 18 28.

Tot en met 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen aan het stadsbestuur of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres:

Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
Plan-MER 0269 – EFMZVA
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan men surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.