Openbaar onderzoek onteigening doorgang Begijnhof

De stad Sint-Truiden maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot de realisatie van de artikelen 7.16 en 8.2 van het RUP “Speelhof-Begijnhof-Veemarkt” alsook het herstel van de historische verbinding tussen het Begijnhof en het Speelhof door het realiseren van een doorgang tussen  de gebouwen Begijnhof 29 en Begijnhof 30 te 3800 Sint-Truiden en dit overeenkomstig het Decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van voormeld decreet van 24 februari 2017.

De te onteigenen grondinname is gelegen te 3800 Sint-Truiden, tussen de gebouwen Begijnhof 29 en Begijnhof 30, zoals aangeduid als lot 1 en lot 2 op het onteigeningsplan, lot 1 kadastraal gekend onder Sint-Truiden, tweede afdeling, sectie D, nr. 451K/deel en lot 2 zonder kadastraal nummer.

Het voorlopig onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 20 september 2021 tot en met 19 oktober 2021 ter inzage op het stadskantoor, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden. Gelieve voor inzage een afspraak te maken via nr. 011 70 14 14.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk 19 oktober 2021 schriftelijk via beveiligde zending of afgeven tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan het Stadsbestuur Sint-Truiden, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden.