Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Het uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas.

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat het ontwerp van de digitale atlas voor zes maanden ter inzage gelegd wordt bij de gemeenten en dat het openbaar onderzoek betrekking heeft op:

  • de aslijnen van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten
  • de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen.

 

Periode openbaar onderzoek

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.
Vanaf 1 september 2021 zal de digitale atlas raadpleegbaar zijn via de website integraal waterbeleid.

 

Indienen en registreren van opmerkingen en bezwaren

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat iedereen tijdens het openbaar onderzoek schriftelijke opmerkingen, al dan niet digitaal, kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen of bij de CIW.

Vanaf 1 september 2021 zal de CIW een digitaal inspraakformulier beschikbaar stellen op www.integraalwaterbeleid.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Ontvangt u als stad of gemeente schriftelijke opmerkingen van uw burgers dan raden wij u aan deze formeel te registreren. Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgt u de ontvangen opmerkingen ten laatste op de 15de dag na het openbaar onderzoek, dit is ten laatste op 15 maart 2022, aan de VMM, op volgend adres: Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via e-mail naar digitale-atlas@vmm.be.