Openbaar onderzoek 'De Commodo et incommodo' toekening straatnaam Capuintjesbos

OPENBAAR ONDERZOEK ‘DE COMMODO ET INCOMMODO’ TOEKENNING STRAATNAAM “CAPUINTJESBOS”

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad in vergadering van 29 juni 2021 de principiële beslissing heeft genomen om de naam “Capuintjesbos” toe te kennen aan de straat binnen de verkaveling van Moors Fruit die uitgeeft op de Kortenbosstraat te Sint-Truiden.

Naar aanleiding van voormelde beslissing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021.

Gedurende deze periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen maken die schriftelijk meegedeeld dienen te worden aan het college van burgemeester en schepenen d.m.v. een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het stadskantoor.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking in het stadskantoor, juridische dienst, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden. Tevens is het dossier raadpleegbaar op de website www.sint-truiden.be. 

Voor inzage van het dossier op het stadskantoor dient u een afspraak te maken op het telefoonnummer 011- 70 15 60. 

De bijhorende officiële documenten kan je hieronder raadplegen.