Op welke premies en kortingen heb je recht als gezin met kinderen?

maandag 21 oktober 2019

In Sint-Truiden willen we onze kinderen de meeste kansen geven, zowel op school als daarbuiten. Er bestaat een wirwar aan informatie, kortingen, premies, … voor gezinnen met kinderen. Maar wanneer heb je recht op een premie? Waar kun je voor welke korting terecht? Welke voordelen zijn er in verband met onderwijs, kinderopvang, vrije tijd, …? Het Sociaal Huis zoekt voor iedereen een gepaste oplossing.

Premies en tegemoetkomingen
In het Sociaal Huis kun je terecht met je vragen over allerlei premies en tegemoetkomingen en hoe je deze moet aanvragen. Een maatschappelijk werker helpt je ook met het aanvragen van deze premies en tegemoetkomingen.
Wil je eens komen praten over je financiële situatie of heb je hulp nodig bij je paperassen? Kom langs in het Sociaal Huis, een maatschappelijk werker helpt je op weg!

Onderwijs
Het OCMW van Sint-Truiden ontwikkelde de septembertoelage voor gezinnen die een financieel steuntje kunnen gebruiken bij het betalen van hun schoolfacturen. Het bedrag van de septembertoelage is bepaald op 25 euro voor een kleuter, 50 euro voor een leerling lager onderwijs en 100 euro voor een leerling secundair onderwijs. De septembertoelage kan aangevraagd worden voor kinderen tot en met 18 jaar. Voor het schooljaar 2019-2020 kun je deze toelage aanvragen tot 15 december 2019.

Kinderopvang
Gezinnen die aan een aantal voorwaarden voldoen kunnen recht hebben op een verminderd tarief voor kinderopvang. Dit geldt zowel voor de opvang van baby’s en peuters als voor de opvang van schoolgaande kinderen. De berekening van het tarief doe je via mijn.kindengezin.be. Kun je het berekende tarief niet betalen? Breng dan het attest inkomenstarief van Kind & Gezin mee naar het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker helpt je verder.

Vrije tijd
Een uitstap naar een pretpark, meegaan op vakantiekamp, aansluiten bij een sportclub, naar een theatervoorstelling, … maar je budget is beperkt? Laat in het Sociaal Huis nagaan of je een tussenkomst kunt krijgen voor je lidgeld, je theaterticket, je vakantie, je uitstap of je toegangsticket. Ze informeren je over de mogelijkheden en gaan na voor welke tussenkomsten je in aanmerking komt.

Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
Van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 11u30 en dinsdagavond van 16u30 tot 18u30

premies kortingen gezinnen met kinderen Sint-Truiden