Ondersteuning door het lokaal bestuur

Als gastgezin sta je er niet alleen voor. Wij als lokaal bestuur ondersteunen jullie op verschillende manieren.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft een coördinatieteam samengesteld dat 24/7 klaarstaat om zowel de opvanggezinnen als de personen op de vlucht uit Oekraïne te ondersteunen.

Wanneer wij jou contacteren om personen op te vangen, organiseren we een kennismakingsgesprek tussen het opvanggezin en de perso(o)n(en) die opvang nodig hebben. Hierbij kan steeds een tolk aanwezig zijn. 

Het lokaal bestuur van Sint-Truiden organiseert tweewekelijks een ontmoetingsmoment voor personen op de vlucht uit Oekraïne en gastgezinnen. Tijdens deze infoavond ontvangen opvanggezinnen en vluchtelingen een onthaalmap met heel wat nuttige informatie. De leden van het coördinatieteam staan tijdens deze infoavond samen met tolken klaar om specifieke vragen te beantwoorden. Zit jij als gastgezin met vragen? Of hebben de mensen die jij opvangt vragen? Dan kan je op 25 april, 9 mei en 23 mei terecht in het Hoflokaal in het Minderbroedersklooster. Op elke infoavond is een tolk aanwezig.

Alle nodige informatie is gebundeld in infomappen. Deze liggen klaar voor jullie en de mensen die jullie opvangen. In de map vind je onder anderen een infobrochure met hierin tal van nuttige adressen en contactgegevens van organisaties die hulp kunnen bieden.

Wonen Vlaanderen heeft specifieke richtlijnen omtrent huur die verduidelijken op welke wijze je een woning ter beschikking kan stellen van vluchtelingen uit Oekraïne. Meer info hierover vind je in de bijlage(n) onderaan. 

Er staan heel wat vrijwillige tolken en buddy's klaar om vluchtelingen te helpen en mee te begeleiden. 

Bij het OCMW staat een team van gemotiveerde maatschappelijk werkers klaar om mensen op de vlucht uit Oekraïne te ondersteunen. Zij kunnen hier terecht voor steunverlening, denk hierbij aan voedselpakketten, dringende medische hulp, financiële steun en nog veel meer. Daarnaast helpen zij hen graag verder met administratieve vragen over onder andere inschrijving bij een ziekteverzekering, inschrijving bij de VDAB,…

Oekraïense kinderen kunnen instromen in het onderwijs vanaf maandag 25 april 2022. Dit bij voorkeur in een school zo dicht mogelijk bij hun verblijfplaats. Het lokaal bestuur helpt hierbij. Meer info via Jeroen Cops (info.flankerendonderwijs@sint-truiden.be).

Er is in onze stad ook een heel aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor anderstaligen. Meer info hierover vind je in de infomap of kan je vragen tijdens de infoavond.

Hebben de vluchtelingen die je opvangt of jijzelf nood aan psychologische ondersteuning? Meer info hierover vind je in de infomap of kan je vragen tijdens de infoavond.

 

Vragen of meer informatie nodig?
Mail naar info.oekraine@sint-truiden.be of bel ons ContactCenter op 011 70 14 14.

 

mappen