Omgevingsvergunning van start

donderdag 28 december 2017

Op 1 januari is de stad Sint-Truiden, zoals alle Vlaamse gemeentes, overgestapt naar de ‘omgevingsvergunning’. Deze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kan enkel digitaal aangevraagd worden. Voor bepaalde kleine dossiers waarin er geen medewerking van een architect vereist is, kan er nog een papieren dossier ingediend worden. Dat wordt nadien vervolgens gedigitaliseerd. 

Alle aanvragen worden voortaan ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Op deze manier dient één loket zowel voor de indiener, de adviesinstanties als de behandelende instanties. Dat is efficiënter en bespaart tijd.

Wanneer een omgevingsvergunning aanvragen?
De voorwaarden voor een aanvraag blijven dezelfde als voor de voormalige stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Je hebt dus onder meer een vergunning nodig als je gaat bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen, reclameborden en afsluitingen plaatsen, … Ook bij het exploiteren van een inrichting die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu, zoals varkensstallen, opslag van dierlijk mest, uitbaten van een carwash, … blijft een vergunning nodig.

Meer info over het indienen van aanvragen vind je terug op de website van het Omgevingsloket.

 

Meer info?

Omgevingsloket Sint-Truiden