No-regretmaatregelen op en rond de site van Tenneco

donderdag 4 augustus 2022

Op basis van het verkennend bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om no regret-maatregelen te nemen of te verstrengen op en rond de site van Tenneco.

Op het perceel van Tenneco heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of ‘PFAS’.

Tenneco gebruikte PFAS bij galvanisatie bij het verchromen van metalen. De metingen werden uitgevoerd op het terrein van Tenneco te Schurhovenveld 1037 in Sint-Truiden.

Op basis van het verkennend bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om no regret-maatregelen te nemen of te verstrengen op en rond bovenvermelde site. No regret-maatregelen zijn preventieve maatregelen in het kader van de volksgezondheid. Dit in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-verontreiniging na verder onderzoek en metingen.

Er worden no regret-maatregelen geadviseerd

  • Op de site
  • In een zone van 100m rond de site
  • Op de site en in een zone van 500m rond de site: -met middelpunt peilbuis PB94A:

Alle eigenaars en mensen die wonen in de betrokken zone ontvangen deze week nog een brief met een overzicht van de voorzorgsmaatregelen.

! Indien u nog geen brief ontvangen heeft en denkt te wonen in een zone van 100m of 500m rond Tenneco, gelieve ons te contacteren op 011 70 14 14.

Ondertussen kan je alle voorzorgsmaatregelen ook nalezen op www.sint-truiden.be/pfas

Algemene informatie vind je op de centrale website www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling

pfas