Truiense verenigingen kunnen voortaan terecht in het Vlaamse Verenigingsloket

Gepubliceerd op  vrijdag 2 februari 2024 om 12u02
Sinds 1 februari 2024 kunnen alle Truiense verenigingen hun gegevens invoeren in het Verenigingsloket van de Vlaamse overheid. Het Verenigingsloket wil als digitaal platform de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden kiest ervoor om meteen van bij de start van het platform in te stappen in de basisapplicatie en zal gradueel opschalen.
 
Sint-Truiden telt maar liefst 361 erkende verenigingen. Het gaat om 94 erkende sportverenigingen, 16 erkende jeugdverenigingen, 122 erkende culturele verenigingen, 73 buurtverenigingen, 20 verenigingen die werken rond Lokaal Mondiaal beleid, 15 seniorenverenigingen, 10 andersvalidenverenigingen en 10 gezinsverengingen. Zij organiseren tal van activiteiten waarvoor ze vergunningen, materiaal etc moeten aanvragen. Vaak komen ze ook in aanmerking voor subsidies. Om al deze aanvragen in de toekomst efficiënter en vlotter te laten verlopen, richtte de Vlaamse overheid het Verenigingsloket op.
 
Vanuit het lokaal bestuur Sint-Truiden zullen verschillende medewerkers het systeem opvolgen en uitgebreid testen. Ondertussen houdt het lokaal bestuur de communicatielijn met de verenigingen open en vertelt hen duidelijk waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Het is de bedoeling dat het lokaal bestuur met een tiental verenigingen het systeem tegen maart  test en feedback verzamelt. Voor de zomer brengt het lokaal bestuur het Verenigingsloket via de algemene vergaderingen van de verenigingsraden nogmaals onder de aandacht. Daarbij komen de verenigingen die het digitale platform al hebben getest aan het woord om hun ervaringen te delen.

Tegen medio 2025 wil het lokaal bestuur Sint-Truiden een gebruiksvriendelijk en accuraat systeem voor het Truiense verenigingsleven op punt hebben. Aansluitend zullen alle verenigingen begeleid worden naar deze digitale toepassing. Zo zal er één centrale plaats zijn waar het verenigingsleven met al zijn vragen terecht kan en op een gebruiksvriendelijke manier alle info kan vinden die voor de vereniging van toepassing is. Dat de organisaties zich, door het wegnemen van de administratieve rompslomp, meer kunnen bezighouden met hun kernactiviteiten is een goede zaak.


De jeugdverenigingen zetten zich dagelijks in voor de Truiense kinderen en jongeren. Als men hen wil motiveren om dat te blijven doen dan moeten alle hindernissen maximaal weggenomen worden. Dat kan onder meer door administratieve vereenvoudiging. Dankzij deze tool krijgen jeugdverenigingen straks meer om die dingen te doen die echt belangrijk zijn.


Webinar
Alle Vlaamse gemeenten én verenigingen dienen met deze module te werken. De uiterlijke deadline hiervoor is 31 december 2027. De Vlaamse overheid organiseert op 6 februari 2024 ook een webinar voor de verenigingen waarbij de voordelen en de functionaliteiten uit de doeken worden gedaan. Meer info hierover vind je op www.vlaanderen.be/verenigingsloket.

Thema's

Naar top