Financieel directeur aan de slag in Sint-Truiden

Gepubliceerd op  woensdag 19 juni 2024 om 09u
Paul Vanstraelen komt binnenkort in dienst van het lokaal bestuur Sint-Truiden als financieel directeur. Hij moet het financieel beleid van het lokaal bestuur mee opvolgen. Het gaat om een aanstelling in statutair verband voor onbepaalde duur.

Paul Vanstraelen werd op 18 juni in een besloten zitting van de gemeenteraad officieel aangesteld en legde aansluitend de eed af.

Paul Vanstraelen studeerde in 1990 af als handels- en bedrijfseconomisch ingenieur aan K.U. Leuven. Doorheen zijn carrière heeft hij verschillende financieel leidinggevende functies opgenomen. Zo was hij sinds 1998 werkzaam als OCMW-ontvanger en nadien als financieel beheerder van het OCMW Sint-Truiden. In 2018 startte hij als financieel directeur van het Zorgbedrijf Sint-Truiden. Deze rol combineerde hij sinds november 2023 met zijn functie als waarnemend financieel directeur bij het lokaal bestuur Sint-Truiden. Door zijn aanstelling maakt Paul Vanstraelen definitief de overstap naar het lokaal bestuur Sint-Truiden. Zijn transitie van het Zorgbedrijf naar het lokaal bestuur Sint-Truiden zal geleidelijk aan gebeuren om de werking van beide bedrijven te waarborgen.

De financieel directeur is zich zeer bewust van de uitdagingen waar Sint-Truiden voor staat. Om enige investeringscapaciteit te kunnen garanderen is het van belang dat enerzijds de schuld verder kan worden afgebouwd en anderzijds dat er jaarlijks voldoende exploitatiemiddelen worden gegenereerd. Daarnaast zal Paul Vanstraelen verder inzetten op het optimaliseren van de financiële processen waar de voorbije jaren al heel wat stappen in zijn gezet.

Het lokaal bestuur is blij met de komst van Paul Vanstraelen en kijkt uit naar de verderzetting van de reeds vruchtbare samenwerking. De financieel directeur zal samen met algemeen directeur Kathleen Bergoets waken over een efficiënte en effectieve inzet van de werkingsmiddelen benodigd om de doelstellingen van het lokaal bestuur te bereiken en een excellente dienstverlening aan haar burgers te garanderen.

Naar top